Etika U Tehnologijama

By Vahid Razavi

Krenuti na titane

Nisam nameravao da dopustim da ovi iz CSC-a, što pomažu mučenje, kradu ime i zaštitni znak moje kompanije (kao i našu dobru reputaciju) bez ogromne borbe. Znao sam da je tužba naša najbolja šansa da dođemo do pravde, ali tu je bio ogroman problem. Nisam mogao da obezbedim dodatni kapital da bih mogao da finansiram našu pravnu odbranu, a ova bitka je predstavljala monumentalan trošak, i niko, osim onih sa najdubljim džepovima, ne može sebi da priušti da se bori i pobedi. Uprkos tome, osećali smo da stojimo na čvrstim pravnim osnovama. Naša tužba, podneta u United States District Court, Northern Districs of California, odnosila se ne samo na CSC, nego i na AT&T, Cisco Systems, VMWare i EMC – na sve koji su zajedno sa CSCom učestvovali u prisvajanju imena BizCloud – kršenju zaštitnog znaka plus nefer konkurenciji i poslovnim praksama prema Lanham Act and California Business and Professions Code. Pokazali smo da CSC nije prestao ni odustao od korišćenja imena BizCloud, kao i zaštitnog znaka, zatim da je ovaj njihov prekršaj zbunio i obmanuo javnost i kako su nam malverzacije ove korporacije nanele nepopravljivu štetu. Time što su oni koristili naše ime i zaštitni znak bez našeg odobrenja, ili bez toga da su platili bilo kakvu licencu, dokazali smo da je zloupotreba optuženih bila namerna. Znali smo da je ono u šta se upuštamo u stvarnom životu David protiv Golijata, osećali smo se sigurno da će činjenice kojima smo raspolagali prevagnuti u našu korist. Jedan od razloga zašto je sprovođenje zakona po pitanju korišćenja zaštitnog znaka tako skupo jeste zbog toga što je potrebno svedočenje eksperta. Iako smo posedovali trademark i domen i mogli da pokažemo primere zbunjivanja tržišta koje ju uzrokovala CSC-ova krađa nađeg trademarka, i dalje su nam trebali eksperti da posvedoče o ovome na sudu. To su obično univerzitetski profesori koji se bave intelektualnom svojinom ili analitičari iz industrije koji naplaćuju 500-100 dolara na sat ili čak i više, a obično ugovaraju minimum od 50 sati. Oni su vrlo skupi za svakoga, a kamoli za organizaciju kao što je naša. Ko ima najviše para, dobija najbolje eksperte. Imajući u vidu veličinu CSC-a i njegove duboke džepove, odlučili smo da ih makar ne pustimo bez borbe i da izdržimo koliko god možemo. Tokom narednih šest meseci, od decembra 2013. do juna 2014. proširili smo naš pravni tim dvojicom mladih advokata koji su se složili da se naplate iz dobiti od sudske presude. Na našoj inicijalnoj i jedinoj medijaciji određenoj od strane suda, jasno sam im stavio do znanja da oko BizCloud-a možemo da se dogovorimo samo putem medijacije. Ni u jednom trenutku nisam bio voljan da žrtvujem svoja prava garantovana Prvim amandmanom i da obrišem sajtove CSCFraud i CSCSucks, kao ni njihov sadržaj. Pored toga što smo tužili CSC, tužili smo i njihove partnere koji su sada preprodavali i prisvajali naš zaštini znak tako što su prodavali CSC-ove proizvode BizCloud-a. Ovi partneri su uključivali i VMWare, Cisco, AT&T i EMC. Za sve to vreme nastavljali smo da proizvodimo vesti i maksimalno ih širimo kroz plaćanje PR Wire distribution services da objavimo naše tužbe protiv CSC-a i njegovih partnera. Kao deo naše tužbe već smo bili obezbedili mnoštvo primera koji pokazuju zabunu u vezi sa našom kompanijom i zaštitnim znakom u okviru tech sektora, a koji su uzrokovani krađom našeg trademarka od strane CSC-a. Mi smo reklamirali „a public cloud offering under BizCloud“, a CSC je prodavao „glorified server private cloud“ pod istom imenom kao i mi. Na dan medijacije došli smo spremni sa izvodima naših prihoda od cloud posredništva kroz naše ulaganje u kontent marketing. Moj advokat je kasnio na dan medijacije. Smešteni smo u malu prostoriju, dok je CSC zauzeo veliku sudnicu što je bila demonstracija moći, a bili su uvereni da poseduju sudski sistem. Pre medijacije obe strane su se saglasile da obelodane brojke o prihodima u vezi s BizCloud-om. Uveravam vas da su prihodi koje je CSC ostvario delovali tužno i patetično imajući u vidu cloud computing business tržište. Jasno je da je CSC mnogo bolji u tome da bude nagrađen ugovorima sa vojno-industrijskim kompleksom za letove za eksteritorijalne otmice nego u prodaji cloud computing proizvoda. Za malu kompaniju našeg formata uradili smo mnogo bolji posao nego CSC kada se uzme u obzir prihod po zaposlenom, imajući u vidu prihode ostvarene u vezi sa trademarkom BizCloud. Tokom medijacije, medijator nas je zamolio da prikažemo naše prihode; medijator je iznova i iznova tražio da uključimo i druge prihode pored onih ostvarenih pod BizCloud trademarkom. Ja sam bio vrlo jasan u tome da ne bih žrtvovao svoja ustavom garantovana prava osim ako CSC ne bude priznao svoje zločine protiv čovečnosti. CSCFraud nije bio deo procesa medijacije za vreme trajanja spora oko BizCloud-a. Za brend za koji mi je trebalo šest godina i porodično bogatstvo da ga izgradim, CSC je ponudio manje nego za šta bih mogao da kupim polovno vozilo sa Burning Man-a. Nisam imao nameru da delim svoj brend sa CSC-om i odbio sam ponudu. Izašli smo iz sudnice grada San Francisca, a da nismo postigli poravnanje. Te večeri jedan od mojih advokata nam se nije pridružio na večeri, a onda je iznenada dao otkaz, a da nije preporučio nikoga ko bi mogao da ga zameni. Ostavljeni smo bez odbrane. Moji out-ofstate advokati savetovali su mi da nađem lokalnog advokata jer oni nisu imali licencu koja im je omogućavala rad u državi California. Dva dana nakon neuspele medijacije moji advokati su me kontaktirali da me obaveste da hoće promenu u načinu isplate honorara – više neće da čekaju da se naplate iz dobiti od sudskog spora nego traže novac unapred. S obzirom na to da smo očekivali da će budžet za sudski spor iznositi oko 700.000 dolara, nismo mogli ni da zamislimo kako bismo nastavili da tražimo pravdu. Kao i mnogi startapi i mali biznisi u Americi koji su bili šikanirani od strane velikih korporacija, suočili smo se sa mogućnošću da ćemo gledati kako sve što smo stvorili propada prosto zbog toga što ne možemo da priuštimo fer suđenje. Bez ikakvih pravnih predstavnika koji bi nam pomogli da zaštitimo naša prava u vezi sa intelektualnom svojinom registrovanom u Sjedinjenim Državama, nije mi preostalo ništa drugo nego da prihvatim ponudu i da podelim naš brend sa CSC-om. Prema mom advokatu, napravili smo „truli dogovor“.

Please follow and like us:
Share